Bine ați venit pe site-ul Primăriei Orașului Plopeni

Căutați ceva în mod special? Tastați în caseta de mai jos și aflați informația dorită.

ANUNT PUBLIC LICITATIE - INCHIRIERE TEREN -40 MP- BDUL REPUBLICII, NR.10 -mai 2023
 
 
Formulare Utile Compartiment Urbanism
 ANUNT PUBLIC LICITATIE - VANZARE LOT  2661 MP- APRILIE 2023
 
 
ANUNT PUBLIC LICITATIE - VANZARE LOT 114 MP- NOIEMBRIE 2022
 
 

ANUNȚ PUBLIC - VÂNZARE 10 LOTURI TEREN - APRILIE 2022

CONSULTARE PUBLICĂ

ANUNŢ PUBLIC

Etapa propunerii finale, care include toate observațiile avizatorilor şi care se supune procedurii de transparență decizională

PLAN URBANISTIC ZONAL – INCLUDERE TEREN INTRAVILAN (S = 142.106,00mp) preluat conform sentință civilă în INTRAVILAN UAT PLOPENI, schimbare funcțiune urbanistică din ZONĂ INDUSTRIALĂ „I” în ZONĂ MIXTĂ „ID-S – Zonă pentru industrie nepoluantă și depozite cu servicii profesionale” și STABILIRE INDICATORI URBANISTICI

Inițiat sub titulatura:

PLAN URBANISTIC ZONAL – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (S = 173.772,00mp) ZONĂ MIXTĂ „ID-S – Zonă pentru industrie nepoluantă și depozite cu servicii profesionale” ŞI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI

INIȚIATOR: ORAȘUL PLOPENI

 
 
ANUNȚ PUBLIC  ETAPA I - PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC FAZA P.U.Z. - 2021
 

 ANUNT VANZARE 2 LOTURI

ANUNȚ PUBLIC Nr.2

Orașul Plopeni avand sediul in localitatea Plopeni, Bdul. Independenței nr 12, sc - , et. - , ap - , titular al planului / programului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (S = 173772,00mp) ZONĂ MIXTĂ” ID-s – Zona pentru industrie nepoluantă și depozite cu servicii profesionale “și STABILIRE INDICATORI URBANISTICI” , propus a fi amplasat in localitatea Plopeni. Str DJ 102, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, de luni pana vineri intre orele 900 – 1300 .

Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Prahova, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC 1

Orașul Plopeni avand sediul in localitatea Plopeni, Bdul. Independenței nr 12, titular al planului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (S = 173772,00mp) ZONĂ MIXTĂ” ID-s – Zona pentru industrie nepoluantă și depozite cu servicii profesionale “și STABILIRE INDICATORI URBANISTICI”, propus a fi amplasat in localitatea Plopeni Str DJ 102, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, de luni pana vineri intre orele 900 – 1300 .

Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Prahova, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului. 

 ANUNŢ PUBLIC 
ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ
A 9 LOTURI DE TEREN, SITUATE ÎN PLOPENI, STR.PATRIEI,
ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ÎN REGIM CUPLAT
 
 

Documente și formulare:

COMPARTIMENTUL DE INVESTITII, URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

 • asigura indeplinirea atributiilor ce revin administratiei publice locale in domeniul constructiilor, al investitiilor, al amenajarii teritoriale si a urbanismului;
 • elibereaza certificate de urbanism, pe baza cererilor persoanelor fizice sau juridice;
 • stabileste conditiile juridice, economice si tehnice si solicita avizele necesare realizarii constructiilor;
 • intocmeste si elibereaza autorizatii de construire;
 • participa la receptii la terminarea lucrarilor;
 • intocmeste rapoarte, procese-verbale, note de constatare si informari privind controlul amplasarii si executarii constructiilor;
 • efectueaza permanent controale privind respectarea disciplinei in constructii;
 • rezolva corespondenta in problematica urbanizarii si a constructiilor;
 • elaboreaza studii, planuri si proiecte privind organizarea si sistematizarea orasului;
 • intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiecte de hotarari referitoare la domeniul respectiv propunandu-le spre aprobare Consiliului local;
 • urmareste realizarea masurilor prevazute in proiectele de urbanism;
 • colaboreaza cu celelalte compartimente ale Primariei pentru identificarea patrimoniului public si privat al orasului;
 • tine evidenta nomenclaturii strazilor, a numerelor administrative ale imobilelor;
 • indica amplasamentele de expunere a panourilor publicitare;
 • raspunde de pregatirea si organizarea concesionarii terenurilor pentru constructii;
 • intocmeste contracte de inchirieri de teren;
 • intocmeste lista cu programul lucrarilor de investitii;
 • intocmeste formele de contractare in vederea proiectarii pentru fazele de studiu de prefezabilitate, fezabilitate, proiect tehnic si detalii de executie prin licitatie publica sau cerere de oferta;
 • obtine avizele si organizeaza licitatia publica pentru executarea lucrarilor;
 • urmareste realizarea lucrarilor prin intermediul dirigintilor de santier;
 • intocmeste rapoarte pentru sedintele de consiliu local privind modul de derulare a investitiilor, coordonarea acestora.

Noutăți administrative

În acest moment, modulul de plăți este activ, cetățenii având posibilitatea să plătească amenzile, taxele și impozitele în mod online.