Urmăriţi-ne pe:facebooktwitterrssPrimaria PlopeniOrasul Plopeni, B-dul Independentei nr.12

Cod fiscal : 2843779

 

Primarul, viceprimarul, secretarul orasului si aparatul de specialitate al primarului constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumnita Primaria orasului, care aduce la indeplinire hotararile Consiliului local si dispozitiile primarului , solutionand problemele curente ale colectivitatii locale, in limitele competentei materiale si teritoriale conferite de lege.

 

Primar: Dragos NITA

Viceprimar: Gheorghe SERBAN

Secretar:Victor SAVU

Sef serviciu financiar-contabil:Rodica CAZANESCU

Sef serviciu Politie Locala-post vacant

Sef birou stare civila, evidenta persoanelor-post vacant;

 

Personalul Primariei orasului Plopeni este organizat pe principalele domenii de activitate, conform organigramei si statului de functii si este subordonat primarului, viceprimarului si secretarului orasului.

Personalul Primariei este organizat in:

-servicii

-birouri

-compartimente.

Viceprimarul si secretarul oarsului Plopeni se subordoneaza primarului.

Aparatul de specialitate al Primarului orasului Plopeni se compune din urmatoarele compartimente functionale:

-serviciul financiar-contabil;

-serviciul politie locala ;

-serviciul gospodarie comunala;

-compartiment juridic;

-compartiment integrare europeana;

-compartiment audit public intern;

-compartimentul achizitii publice si transport local;

-compartiment investii, urbanism si amenajarea teritoriului;

-compartiment secretariat, relatii cu publicul ;

-compartiment resurse umane ;

-compartiment administrarea domeniului public si privat;

-compartiment protectia protectia mediului.