Urmăriţi-ne pe:facebooktwitterrss

Urbanism COMPARTIMENTUL DE INVESTITII, URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

-asigura indeplinirea atributiilor ce revin administratiei publice locale in domeniul constructiilor, al investitiilor, al amenajarii teritoriale si a urbanismului;

-elibereaza certificate de urbanism, pe baza cererilor persoanelor fizice sau juridice;

-stabileste conditiile juridice, economice si tehnice si solicita avizele necesare realizarii constructiilor;

-intocmeste si elibereaza autorizatii de construire;

-participa la receptii la terminarea lucrarilor;

-intocmeste rapoarte, procese-verbale, note de constatare si informari privind controlul amplasarii si executarii constructiilor;

-efectueaza permanent controale privind respectarea disciplinei in constructii;

-rezolva corespondenta in problematica urbanizarii si a constructiilor;

-elaboreaza studii, planuri si proiecte privind organizarea si sistematizarea orasului;

-intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiecte de hotarari referitoare la domeniul respectiv propunandu-le spre aprobare Consiliului local;

-urmareste realizarea masurilor prevazute in proiectele de urbanism;

-colaboreaza cu celelalte compartimente ale Primariei pentru identificarea patrimoniului public si privat al orasului;

-tine evidenta nomenclaturii strazilor, a numerelor administrative ale imobilelor;

-indica amplasamentele de expunere a panourilor publicitare;

-raspunde de pregatirea si organizarea concesionarii terenurilor pentru constructii;

-intocmeste contracte de inchirieri de teren;

-intocmeste lista cu programul lucrarilor de investitii;

-intocmeste formele de contractare in vederea proiectarii pentru fazele de studiu de prefezabilitate, fezabilitate, proiect tehnic si detalii de executie prin licitatie publica sau cerere de oferta;

-obtine avizele si organizeaza licitatia publica pentru executarea lucrarilor;

-urmareste realizarea lucrarilor prin intermediul dirigintilor de santier;

-intocmeste rapoarte pentru sedintele de consiliu local privind modul de derulare a investitiilor, coordonarea acestora.

 

Anunţuri şi formulare