Urmăriţi-ne pe:facebooktwitterrss

Bine ati venit pe site-ul Primariei Plopeni

dragos nita

Mesajul de bun venit al primarului Dragoş Niţă

Doresc să vă urez un călduros bun venit pe site-ul Primăriei Oraşului Plopeni. Veţi găsi aici lucruri interesante şi informaţii utile despre Plopeni, despre activitatea administraţiei publice locale şi despre cei pe care dumneavoastră i-aţi ales. Parcurgând această pagină web, vă aştept să ne cunoaşteţi, să ne înţelegeţi şi să ne fiţi alături în demersul nostru de a transforma Plopeniul într-un oraş înfloritor şi prosper.

Cu prietenie,
Dragos Niţă, primarul oraşului Plopeni 

D I S P O Z I T I E

privind convocarea Consiliului Local al Orasului Plopeni in sedinta de indata la 26 septembrie 2012

 

 

In temeiul art.39, alin.(4) din Legea nr. 215/2001, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, pivind administratia publica locala,

Primarul orasului Plopeni , judetul Prahova, emite prezenta dispozitie.

         

Art.1. Consiliul Local al Orasului Plopeni se convoaca in sedinta de indata la 26 septembrie 2012, orele 17,00, la sala de consiliu a Casei de Cultura Plopeni.

          Art.2.Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi :

          1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Plopeni pe anul 2012 - initiator, Primarul orasului Plopeni ; raport al serviciului financiar-contabil;

          2.Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Patrascu Claudiu Mihai , ca urmare a pierderii calitatii de membru al partidului pe a carui lista a fost ales si declararea vacantarii locului de consilier local respectiv – initiator , Primarul orasului Plopeni ; raport al secretarului orasului Plopeni;

          3.Proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier local – initiator, Primarul orasului Plopeni ; raport al secretarului orasului Plopeni.

 

 

 

 

PRIMAR,

                                             Dragos NITA

                                                                            Avizat pentru legalitate,

                                                                                      SECRETAR,

                                                                                      Victor SAVU

PLOPENI, 25.09.2012                                                          

Nr.463